“Veszélyhelyzetek – feladatok, szimulációk és kiértékelésük” tematikus eseményt szerveztek Sólyomkőváron a ROHU48 projekt keretén belül

2020. október 30-án, “Veszélyhelyzetek – feladatok, szimulációk és kiértékelésük” elnevezésű tematikus eseményt rendeztek. Sólyomkőváron a ,,Development of an integrated response capacity to cross-border emergency situations”, magyarul „Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését célzó integrált válaszrendszerek kapacitásfejlesztése” c. projekt keretein belül, amit az Interreg V-A Romania-Hungary Programme 2014 – 2020 finanszíroz.

Az esemény résztvevőinek száma 32 fő volt, ami a Sólyomkővári és Élesdi Polgármesteri Hivatal képviselőiből és a Körös-vidéki Katasztrófavédelmi Felügyelőség tagjaiból tevődött össze. Sajnálatosan Szarvas Város Önkormányzatától, a projekt harmadik partnerétől, nem tudtak részt venni ezen az eseményen a COVID vírus következtében bevezetett korlátozások végett, amelyek a határátlépést is érintették.

A sólyomkővári és élesdi helyi katasztrófavédelmi szervezetek alkalmazottai és önkéntesei, valamint a Körös-vidéki Katasztrófavédelmi Felügyelőség élesdi alegységének személyzete egy nagyon intenzív, sok gyakorlati tapasztalatot hozó napon vettek részt, ahol számos katasztrófavédelmi helyzetet szimuláltak és erre épülő speciális feladatokat oldottak meg. Az esemény első része workshop formában került megszervezésre tanácskozási és vitajelleggel speciális katasztrófavédelmi témákat érintően, de igazi veszélyhelyzetek szimulálásával bemutatták azokat a valós helyzeteket is, amelyek a két településen felmerülhetnek, és amelyek sürgősségi beavatkozásokat igényelnek.

A nap második felét gyakorlati feladatok, beavatkozások, vészhelyzetek szimulálása (pl. tűz, baleset) töltötték ki. A különleges körülményekre adott különböző reakciókat, valamint a koordinációs mechanizmusok hatékonyságát is értékelték. A kiértékelés eredményei tanulságként szolgálnak, amelyek segíthetnek a képzési tervek adaptálásában és fejlesztésében is. A gyakorlati tudás a legfontosabb azon helyzetek megoldásában, amelyek valamilyen kárt / sérülést szimulálnak egy feltételezett veszélyhelyzet esetén.

Az esemény szakmai szempontból rendkívül hasznosnak bizonyult minden résztvevője számára.

 

Vélemény

Betűméret
Kontraszt