4. Sajtóközlemény

 

4. Sajtóközlemény (pdf)

 

Szarvas Város Önkormányzata ROHU48 DIRCCES „Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését célzó integrált válaszrendszerek kapacitásfejlesztése” c. projektje, ami az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg, 4. elszámolási periódusát maga mögött hagyva már, lassan a végéhez közeledik. A projekt befejezési határideje: 2021.03.31., 5 elszámolási periódussal.

Minden partnernél – Élesd, Sólyomkővár, Szarvas – beszerzésre kerültek a tárgyi eszközök, erről előző cikkünkben számoltunk be. Nálunk Szarvason az utánfutó eszköz az, amit még januárban várunk, jelenleg a gyártása folyik.

A jelenlegi helyzetkép azonban mégis kicsit szomorú, mert a Szarvas partnerváros által a projektben vállalt nagy számú rendezvényt – 5 információs nap, 1 db 2 napos tanulmányút Szarvas-Élesd viszonylatban – a járványhelyzet miatt még nem sikerült megtartanunk. Reméljük, hogy a jövő évben erre sor kerülhet, bízunk benne, hogy mégis személyesen, mint online módon, találkozhatunk a projekt partnereinkkel ezeken az eseményeken. Éppen ezért január hóban kérvényezünk egy 3 hónapos hosszabbítást annak reményében, hogy a 6 projekt eseményt zökkenőmentesen lebonyolíthassuk.

Abban az esetben pedig, ha a személyes találkozás továbbra sem lesz lehetséges, marad az online rendezvényszervezés módja. Ezt a lehetőséget is beemeltetjük a pályázati leírásba egy módosítás keretében.

A projekt honlapján – rohu48.szarvas.hu – folyamatosan frissülő hírekkel tájékoztatást kaphatnak a projekt jelenlegi állásáról.

 

„Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”

Vélemény

Betűméret
Kontraszt