Projekt leírás

         

 

A DIRCCES projekt általános célja:

  • a lakosság emberi biztonságának fokozása a határokon átnyúló térségekben
  • a természeti katasztrófák társadalmi, gazdasági és környezeti költségeinek csökkentése
  • a hatékony gyakorlatok azonosítása

A következők konkrét megvalósítása, mint cél:
– A katasztrófa átfogó megközelítésének megfogalmazása, amelynek elsődleges célja a határmenti/célterületen lévő lakosság védelme.
– Hatékony gyakorlatok széles körének kidolgozása, amelyet a projektpartnerek és más szereplők is felhasználhatnak a határokon átnyúló katasztrófákra.

Legfőbb cél: a kockázatmegelőzés és a katasztrófakezelés fejlesztése (együttműködés a kockázatmegelőzés és a katasztrófakezelés területén).

További célok:

  • A határokon átnyúló együttműködés bevált gyakorlatainak összegyűjtése a katasztrófakezelés, a megelőzés és az annak kezelése területén.
  • Azon akadályok azonosítása, amelyek megakadályozzák az erőforrások jobb koordinációját és felhasználását.
  • A javasolt beavatkozások középpontjában a katasztrófaelhárítási és katasztrófakezelési képesség közös fejlesztése lesz Bihor és Békés megyékben. A javasolt projekt szélesebb hatást gyakorol a támogatható területre, mivel a beavatkozások többféle típusú katasztrófához és kockázathoz kapcsolódnak, amelyek akadályozhatják a határokon átnyúló térség fejlődését.

Ez a projekt egy olyan megközelítést támogat, amely a helyi hatóságok hatékony vészhelyzetekre történő integrálására összpontosít.

Ezen együttműködési projekt keretében kezdeményezésünk fórumot fog biztosítani az érdekelt közösségek közötti párbeszédhez, ahol meg lehet vitatni a határokon átnyúló, katasztrófával küzdő személyek és a környezet védelmének, valamint a katasztrófa elhagyásának, megelőzésének legjobb módjait.

Projektünk fő eredményei:
– 3 vészhelyzeti szolgáltatás, amelyek gyorsabban és hatékonyabban tudnak beavatkozni a katasztrófa – és káresemény helyzetekbe a projekt eredményeképpen továbbfejlesztett infrastruktúra (felszerelések, járművek és szerszámok tűzoltáshoz, árvízkezeléshez, kiszállításhoz, intenzív havazás, más típusú környezeti vagy ember okozta katasztrófák esetén) jóvoltából.
– Fontos feladat a tudásátadás és a tudásmegosztás, ezért ennek érdekében információs napokat is szervezünk.
– Katasztrófakezelés tekintetében a létrejövő dokumentumok és harmonizált eljárások támogatni fogják a projektet, és összehangoló tevékenységeivel gyorsítják a reakciókat a vészhelyzetek esetében.

A projekthez tervezett tevékenységek és a végeredmények a következőkre összpontosítanak:
– a katasztrófaelhárítási és katasztrófakezelési kapacitás közös fejlesztése ezen a területen a gyors közös fellépés megkönnyítése érdekében
– intézkedések vészhelyzet esetén, különösen az állami határok közvetlen szomszédságában.

A projekt költségvetése: 485.400 EUR
ERFA költségvetésből: 399.532,74 EUR

Projekt kezdő dátuma: 2019.10.01.
Projekt záró dátuma: 2021.03.31.
Projekt módosított záró dátuma: 2021.06.30.