Comunicat de presă NR.2.

 

Comunicat de presă NR. 2.  (pdf)

 

Proiectul ROHU48 DIRCCES intitulat „Dezvoltarea capacității sistemelor integrate de reacționare la situații de urgență în zona transfrontalieră” se implementează în cadrul programului INTERREG V-A de colaborare între România și Ungaria, în axa prioritară PA5, menită a asigura dezvoltarea mijloacelor de protecție în cazul situațiilor de urgență precum și gestionarea situațiilor de risc.  Scopul specific în cadrul priorității SO5/b este dezvoltarea protecției împotriva situațiilor de urgență în zona transfrontalieră, precum și a  gestionări situațiilor de risc. Grupul țintă al proiecului este populația din zonă.

Autoguvernarea orașului Szarvas are rol de partener în proiect, la fel ca și consiliul local al comunei Șinteu din România, pe câtă vreme orașul Aleșd tot din România are rol de lider de proiect.

Derularea proiectului a început pe data de 01.10.2019 și ține până la 31.03.2021. Bugetul total al proiectului este de 485 400 EUR, din care orașul Szarvas beneficiază de 150 000 EUR.

Scopul prezentului comunicat de presă este de a prezenta un rezumat al achizițiilor realizate până în prezent, precum și al activităților desfășurate în această perioadă. Din cauza situației de criză sanitară din zilele noastre există o întârziere din partea consiliului orașului nostru în organizarea zilelor informative, deoarece la aceste activități ar trebui să participe și partenerii noștri din România, iar evenimentul ar trebui să aibă o prezență de aproximativ  100 de persoane.

Achiziționarea activităților decurge într-un ritm normal. La Szarvas s-au selecționat deja firmele care răspund de managementul proiectului, de activitățile comunicaționale, de organizarea evenimentelor, de publicarea comunicatelor de presă, pecum și firma care se ocupă de elaborarea websiteului în cele trei limbi.  Toate activitățile referitoare la aceste aspecte se derulează în ritm nomal, conform programului inițial. Există o mică întârziere în achiziționarea echipamentelor deoarece nu am primit încă toate ofertele necesare de la toată lumea. Procedura technică de achiziționare a automobilului jeep cu tracțiune 4X4 de 9 persoane s-a derulat deja, dar încă nu a putut fi livrat din cauza situației pandemiei cu virusul COVID-19, și probabil că va trebui să mai așteptăm câteva luni. În cazul celorlalte echipamente (cortul de campanie,  remorca, aggregatele, pompele, rézsűkasza, videocamera pentru țevi și canalizare) așteptăm ca ofertele să sosească pe data de 16 iunie 2020 și 19 iunie 2020, ceea ce înseamnă  că la ședința de consiliu din iunie probabil că se v aputea lua o decizie în legătură cu aceste achiziții. Zilele informative cu prezență româno-maghiară sunt activitățile care sunt cel mai mult întârziate, deoarece încă există obligativitatea carantinei la granița dintre Ungaria și România. În cadrul proiectului trebuie să organizăm 5 zile informative cu o prezență de 100 de persoane, 1 vizită de studiu la Szarvas și la Aleșd, precum și o conferință finală secondată de o întâlnire partenerială la final. Pentru a afla mai multe informații în legătură cu proiectul Vă rugăm s-o contactați pe doamna Prievaráné Mácsár Eszter, administratora proiectului din cadrul Departamentului de Proiecte la Consiliului Local Szarvas.

 

„Prezentul comunicat de presă nu ilustrează neapărat poziția oficială a Uniunii Europene.”

Vélemény

Betűméret
Kontraszt