Comunicat de presă

 

Comunicat de presă NR. 1. (pdf)

 

Autoguvernarea orașului Szarvas a inițiat derularea unui proiect transfrontalier împreună cu parteneri din localitățile Aleșd și Șinteu din România. Consiliul nostru local finalizează cu succes în această lună primul proiect transfrontalier, dar începe deja și un alt proiect nou, care, deși cu un parteneriat mai restrâns, să sperăm că se va derula la fel de bine ca și cel de dinainte. Titlul proiectul actual în engleză este: „Development of an Integrated Response Capacity to Cross Border Emergency Situations” iar în maghiară este: „Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését célzó integrált válaszrendszerek kapacitásfejlesztése”, codul proiectului este: ROHU48, abreviat: DIRCCES, prescurtare care provine din titlul în limba engleză.

Proiectul este finanțat din programul de Colaborare Transfrontalieră dintre România și Ungaria INTERREG V-A, axa prioritară PA5, care are ca scop dezvoltarea protecției împotriva situațiilor de urgență și de risc în cazuri de catastrofă. Scopul specific în axa prioritară SO5/b este dezvoltarea protecției împotriva situațiilor de urgență și de risc în cazuri de catastrofă. Grupul țintă este populația localităților.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, proiectul a demarat la 01.10.2019 și se încheie la 31.03.2021.

Liderul de proiect este Consiliul Local al orașului Aleșd (România).

Bugetul total al proiectului este de 485 400 EUR, din care orașul Aleșd are 225 000 EUR, Șinteu 110 400 EUR, iar orașul Szarvas 150 000 EUR. Proiectul este finanțat din Fondul de Dezvoltare Regională Europeană în proporție de 82,31%, ceea ce înseamnă 399 532,74 EUR la nivel de proiect, iar restul finanțării este asigurat de către cofinanțarea la nivel național pe ambele părți ale graniței.

Proiectul include elemente soft (zile informative, vizite de lucru și de schimb de experiență) legate de tema protecției împotriva situațiilor de urgență, precum și achiziționări semnificative de echipamente de ambele părți ale graniței la cei trei parteneri.

 

„Prezentul comunicat de presă nu ilustrează neapărat poziția oficială a Uniunii Europene.”

Vélemény

Betűméret
Kontraszt