Descrierea proiectului

                      

 

Obiectivele generale ale proiectului DIRCCES:
– intensificarea securității umane a populației din zona transfrontalieră
– ameliorarea consecințelor sociale, economice și de mediu înconjurător ale
catastrofelor naturale din punct de vedere financiar
– identificarea celor mai bune și eficiente practici

Scopurile concrete al implementării proiectului:
– Definirea exhaustivă a noțiunii de catastrofă pentru a putea proteja cu preponderență populația din zona transfrontalieră țintă.
– Elaborarea pe scară largă a unor practici eficiente care vor putea fi folosite și aplicate nu numai de către partenerii de proiect, dar și de către alții, în cazul unor situații de catastrofă la nivel transfrontalier.

Scopul primordial: dezvoltarea capacităților de prevenție a riscului, precum și de gestionare a situațiilor de criză și catastrofă (cooperare în domeniul prevenției situațiilor riscante și a gestionării catastrofelor).

Scopuri adiționale:
– identificarea și colectarea celor mai bune practici ale cooperării transfrontaliere în
vederea gestionării situațiilor de catastrofă, a prevenției și soluționării acestora.
– Identificarea obstacolelor care împiedică o mai bună coordonare și utilizare a
resurselor necesare.
– În centrul intervențiilor sugerate va sta dezvoltarea comună a capacității de soluționare și gestionare a situațiilor de catastrofă de orice gen în județele Bihor și Békés.
Proiectul în discuție va avea un impact mai mare în zonele eligibile pentru finanțare deoarece intervențiile propuse vor fi aplicabile mai multor tipuri de situații de catastrofă și de risc, situații ce pot împiedica dezvoltarea acestei zone transfrontaliere.

Proiectul de față recomandă o filozofie bazată pe concentrarea și integrarea resurselor existente ale autorităților locale în cazul situațiilor de urgență.

Prin inițiativa noastră, acest proiect de cooperare transfrontalieră va oferi un cadru larg al dialogului dintre toate comunitățile interesate în dezvoltarea acestei regiuni, un forum în care se pot discuta cele mai eficiente modalități ale protecției persoanelor fizice și ale mediului înconjurător din zona transfrontalieă în situații de urgență și de catastrofă, precum și modul în care acestea se pot preveni și soluționa.

Cele mai importante rezultate ale proiectului:
– 3 servicii pentru situațiile de urgență, cu ajutorul cărora se poate interveni mai repede și mai eficient în cazul catastrofelor și daunelor – infrastructura implementată și dezvoltată este rezultat al proietului (echipamente, vehicole și unelte pentru stingerea focului, inundații, transport la destinație, ninsoare intensivă și înzăpezire și orice alt fel de catastrofa naturală sau umană).
– O altă activitate foarte importantă este diseminarea cunoștințelor, ceea ce s-a putut realiza cu ocazia zilelor informaționale organizate.
– În ceea ce privește gestionarea situațiilor de urgență, documentele elaborate și măsurile de intervenție armonizate în cadrul proiectului vor facilita derularea acestuia, iar prin activitățile coordonate și de integrare vor contribui la accelerarea reacțiilor în cazul situațiilor de urgență.

Activitățile planificate în cadrul proiectului precum și rezultatele acestuia se vor
concentra pe următoarele apecte:
– dezvoltarea comună a capacității de a reacționa, a rezolva și a preveni situațiile de urgență în această zonă în vederea facilitării unei intervenții rapide la nivel comun
– măsuri luate în cazuri de urgență, în special în vecinătatea frontierelor naționale.

Bugetul proiectului: 485.400 EUR
Din bugetul ERFA: 399.532,74 EUR
Data de începere a proiectului: 2019.10.01.
Data de încheiere a proiectului: 2021.03.31.
Data de încheiere a proiectului modificată: 2021.06.30.