Parteneri

(consortiu format din 3 parteneri)

Partener beneficiar lider de proiect:
Primăria orașului Aleșd
România
415100 Aleșd, Bobâlna u. 3.
www.alesd-bihor.ro
www.primariasinteu.bihor.ro
Contact: Pantea Bogdán
email: bogdan.pantea1984@gmail.com
Orașul Aleșd se află în partea de vest a României, în Partium, la marginea nordică a
Carpaților Occidentali, în bazinul Rév-Báród, limitat la sud de Pădurea Craiului, la nord de Munții Plopiș, iar între cele două coline muntoase se află valea Crișului Repede. Orașul se află pe malul drept al râului, în partea de nord a bazinului, la poalele de sud ale Munților Plopiș. Aleșd se află la o altitudine de 247,2 metri. Din punctul de vedere al rețelei hidrografice a orașului, se află în valea Crișului Repede. Orașul este traversat de pârâul Sólyomkő, care se varsă în Criș la marginea loalității.

Primăria Șinteu
România
417550 Șinteu, Str. Principala nr. 2,
Contact: Lasak Benedek
Email: lasakbenedek@gmail.com
Localitatea se află la 20 de km de Aleșd spre nord-est, și la 27 de km de Șimleul Silvaniei spre sud-vest, în Munții Plopiș. Localitatea se poate accesa pe drumul național 1H.

Primăria orașului Szarvas
Ungaria
5540 Szarvas, Szabadság u. 36.
www.szarvas.hu
Contact: Prievara Mácsár Eszter
Email: macsareszter@szarvas.eu
Orașul se află la 47 de km de Békéscsaba, pe malul brațului mort al Celor Trei Crișuri. Pe teritoriul său administrativ se găsește centrul geografic al Regatului Maghiar (Ungaria istorică).
După cel de-al doilea război mondial, factorul primordial al vieții în această localitate a devenit învățământul, ceea ce se continuă și în zilele noastre, căci orașul Szarvas este și astăzi un important centru educațional și cultural al județului.