Tematické podujatie „Núdzové situácie – cvičenia, simulácie a diskusie“ sa uskutočnilo v obci Nová Huta v rámci projektu ROHU48

Tematické podujatie „Núdzové situácie – cvičenia, simulácie a diskusie“ sa uskutočnilo v obci Nová Huta v rámci projektu ROHU48Articol eveniment ROHU48 (pdf)

 

30. októbra 2020 sa v Novej Hute uskutočnilo tematické podujatie „Núdzové situácie – cvičenia, simulácie a diskusie“, podujatie organizované v rámci projektu „Rozvoj kapacity integrovanej reakcie na cezhraničné núdzové situácie“ („Rozvoj kapacity integrovanej reakcie na cezhraničné núdzové situácie“), projekt financovaný v rámci programu Interreg V-A Rumunsko-Maďarsko 2014 – 2020).

Na podujatí sa zúčastnilo 32 osôb, zástupcovia obecného úradu Nová Huta, mestského úradu Aleșd a Inšpektorátu pre núdzové situácie „Crișana“. Zástupcovia radnice mesta Szarvas, partnera v tomto projekte, sa, žiaľ, nemohli zúčastniť na udalosti z dôvodu obmedzení na hraničných priechodoch, t.j. obmedzení platných v súvislosti s pandémiou Sars-Cov2.

Zamestnanci a dobrovoľníci miestnych služieb pre núdzové situácie z Novej Huty a Alešdu, ale aj pracovníci Inšpektorátu pre núdzové situácie „Crișana“ – oddelenie Aleșd sa zúčastnili veľmi intenzívneho dňa s praktickým impaktom, na ktorom sa zorganizovli simulácie niektorých mimoriadnych udalosti a konkrétne výcviky. Prvá časť podujatia prebehla vo forme workshopu, počas ktorého sa konali diskusie a debaty na konkrétne témy, ale aj prezentácie reálnych situácií, ktoré sa v týchto dvoch lokalitách vyskytli a ktoré si vyžadovali zásahy v prípade núdze.

V druhej časti podujatia sa konali praktické cvičenia, zásahy a simulácie mimoriadnych situácií (napr. požiar, nehoda). Riešili sa rôzne reakcie na konkrétne okolnosti, ako aj účinnosť koordinačných mechanizmov. Výsledky hodnotenia slúžia ako ponaučenia, ktoré môžu pomôcť prispôsobiť a vylepšiť vycvikové plány. Praktické cvičenie je dôležité pri zvládaní operácií, ktoré simulujú škody / obete v hypotetickej núdzovej situácii.

Akcia bola z odborného hľadiska pre všetkých zúčastnených mimoriadne užitočná.

 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.”

 

 

Vélemény

Betűméret
Kontraszt