4. Tlačová správa

 

4. Tlačová správa (pdf)

 

Projekt Samosprávy mesta Sarvaš,  ROHU48 DIRCCES s názvomBudovanie kapacít integrovaných systémov reakcie na cezhraničné katastrofy” sa realizuje v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Rumunsko-Maďarsko, nechávajúc za sebou svoje 4. vyúčtovacie obdobie, pomaly sa končí. Termín ukončenia projektu je: 31. 03. 2021 s piatimi vyúčtovacími periodami. Nástroje, zariadenia boli zakúpené u všetkých našich partnerov – Élesd, Sólyomkővár, Sarvaš, ako sme informovali v našej predchádzajúcej správe. Príves, ktorý ešte vyrábajú, na Sarvaš očakávame v januári.

Súčasná situácia je však trochu smutná, pretože z dôvodu epidemickej situácie sa nám nepodarilo zrealizovať veľké množstvo akcií, ktoré v rámci projektu by sa boli uskutočnili v partnerskom meste Sarvaš – 5 informačných dní, jedna  2-denná študijná cesta  Sarvaš-Élesd.Dúfame, že sa to v budúcnosti uskutoční,  veríme, že sa s našimi projektovými partnermi stretneme osobne, ako aj online  na týchto podujatiach. Preto v januári požiadame o 3-mesačné predĺženie projektu,  aby sme 6 projektových udalostí usporiadali bez problémov. Ak ešte nebude možné osobné stretnutie, tak nám zostáva spôsob organizovania udalostí online. Aj túto možnosť pridáme do popisu projektu v rámci modifikácii. Na webovej stránke projektu – rohu48.szarvas.hu – môžete získať informácie o aktuálnom stave projektu s neustále aktualizovanými správami.

 

„Obsah tejto tlačovej správy neodzrkadľuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Vélemény

Betűméret
Kontraszt