5. Tlačová správa

 

5. Tlačová správa (pdf)

 

Projekt Samosprávy mesta Sarvaš, ROHU48 DIRCCES s názvomBudovanie kapacít integrovaných systémov reakcie na cezhraničné katastrofy” sa realizuje v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Rumunsko-Maďarsko, ktorý vedie rumunské mesto Élesd, v partnerstve s rumunským mestom Sólyomkővár. Projekt by sa  bol ukončil s 5 realizovanými vyúčtovacími  obdobiami 31.03.2021. Máme podanú žiadosť, v ktorej sme požiadali o 3-mesačné predĺženie termínu realizácie projektu. Naša žiadosť podlieha schváleniu a podpisu. Upravený dátum dokončenia bude teda 30.06.2021.

Partneri Élesd a Sólyomkővár ukončili svoje projektové aktivity,  kvôli vírusovej situácii v meste Sarvaš zostali úlohy spojené s organizovaním podujatí . To znamená 5 informačných dní, 1 dvojdňový študijný pobyt v mestách  Sarvaš-Élesd, ako aj záverečná akcia projektu a záverečná konferencia spojená so záverečným partnerským stretnutím. Vzhľadom na súčasnú zlú a zhoršujúcu sa pandemickú situáciu budeme môcť organizovať udalosti iba online. O to musíme tiež požiadať, ale doba na vybavenie posúdenia bude oveľa kratšia ako v prípade našej žiadosti o predĺženie, takže v apríli môžeme začať organizovať online akcie. Zatiaľ nemáme skúsenosti s organizovaním online akcií, ale sme si istí, že sa uskutočnia tak úspešne ako naše živé podujatia v našom predchádzajúcom projekte rumunsko-maďarskej spolupráce. Napokon sme pripravili zaujímavé a užitočné témy, ako napríklad 1. Deň pomoci pri katastrofách a vodohospodárenia, 2. Odborný deň predstavenia zakúpeného vybavenia na zvládanie katastrof, 3. Deň ochrany životného prostredia, 4. Informačný deň obyvateľov, či 5. Spoločný výlet v oblasti mŕtveho ramena Trojitého Kereša. Pokiaľ ide o posledné dve, musíme prehodnotiť, ako je možné tieto témy sprístupniť online. Tieto nové metódy – online konferencie a stretnutia – sú pre nás stále nezvyčajné, či už sme publikom alebo organizátorom, vyžadujú od všetkých dostatočnú flexibilitu a prístup.

Záujemci o webovú stránku projektu – rohu48.szarvas.hu – môžu nájsť všetky dôležité informácie o projekte, partneroch, aktivitách projektu, tlačových správach,  môžu si prečítať doteraz zverejnené tlačové správy a tiež pozrieť všetky zakúpené nástroje u všetkých troch partnerov, nielen v maďarčine, ale aj v rumunčine a v slovenčine.

 

„Obsah tejto tlačovej správy neodzrkadľuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Vélemény

Betűméret
Kontraszt