Činnosti

Samospráva mesta Sarvaš v rámci realizácie projektu si vzala tieto činnosti:
– služba externého odborného manadžmentu
– obstaranie tovarov
– vytvorenie trojjazyčnej webovej stránky (HU, RO, SK)
– usporiadanie 5 informačných dní
– 1 organizovanie dvojdňovej študijnej cesty
– 5 tlačových správ
– tlačený materiál / publikácia  v prípade núdzového stavu – informačná brožúra, 8 strán, v maďarskom jazyku
– 500 ks trojjazyčných (maďarských, rumunských, slovenských) letákov
– 1 plagát A3
– Organizovanie záverečnej konferencie a záverečného partnerského stretnutia

Činnosti v projekte mesta Élesd
– Organizácia spoločného podujatia v Élesde
– Vypracovanie spoločnej stratégie riadenia katastrof a rizík (vypísanie na CD v 400 kópiách)
– organizovanie otváracej konferencii
– Roll –up a banner
– komunikačné správy (2 krát)
– Brožúra v 1 000 exemplároch
– Organizovanie záverečnej konferencie
– Obstaranie tovaru

Činnosti v projekte Sólyomkővár – Organizovanie spoločného podujatia
– preklad spoločnej stratégie do slovenčiny
– tlačové správy (2 krát)
– Leták
– Obstaranie tovaru
SZARVAS Informačný deň, študijná cesta a záverečná konferencia
1. Informačný deň 27.05. 2021 – Deň predchádzania katastrofám a vodného hospodárstva
2. Informačný deň 01.06. 2021 – Odborný deň na prezentáciu zakúpeného zariadenia na zvládanie katastrof
3. Informačný deň 03.06. 2021 – Deň ochrany životného prostredia
4. Informačný deň 14.06. 2021 – Deň predchádzania katastrofám a informovania obyvateľstva
5. Informačný deň 16.06. 2021 – Spoločný výlet v oblasti Trojitého Kereša a jeho mŕtvych ramien v okolí Sarvaša
Dvojdňová študijná cesta
Záverečná konferencia a záverečné partnerské stretnutie
 

1. Informačný deň

2. Informačný deň

3. Informačný deň

4. Informačný deň

5. Informačný deň

Dvojdňová študijná cesta

Záverečná konferencia a záverečné partnerské stretnutie

Élesd workshop 2021. 06. 17.

Élesd záverečná konferencia 2021. 06. 24.

V Szarvase bol zakúpený vojenský stan, agregátory a čerpadlá (2 vodné čerpadlá, 2 kalové čerpadlá a 2 agregátory), endoskopická kamera, svahová kosačka a 9-miestne SUV s pohonom všetkých kolies, prívesný vozík.

V Élešde sú zakúpené 4 vojenské stany, 100 ks postelí, 30 ks matracov, 1 traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, rozmetadlo soli, príves sklápača, drvič), 1 ks traktorbagr, 5 ks motorových píl, 1 ks vozidlo s pohonom 4 x 4, generátory 3 ks, motorové čerpadlo 2 ks, nafukovacia hrádza  na ochranu a ďalšie veci (pršiplášte, gumáky, reflexné tyče a pásky, reflektor, ťažné lano, baterky, elektrický naviják kábla, ochranné rukavice, ochranné prilby, horolezecké lano). Okrem toho sa začal vývoj spoločného strategického dokumentu.

V Sólyomkővári je už zakúpený 1 traktor so snehovým pluhom, sypačom soli, čelným nakladačom, hydraulickým navijakom, drevorubačom, snehovými reťazami. Rovnako ako 1 snehová fréza a hydraulické čerpadlo sú už zakúpené.