Partneri

Partneri (partnerstvo troch  členov v konzorciu)

 

Vedúci príjemca:

Samaospráva mesta Élesd

Rumunsko
415100 Élesd, ul Bábolna č. 3.

http://www.alesd-bihor.ro

Kontakt: Pantea Bogdán

email: bogdan.pantea1984@gmail.com

Mesto Élesd sa nachádza v západnej časti Rumunska, v časti Partium, na severnom okraji Transylvánskeho pohoria, v kotline Rév-Báród, ohraničenom južným smerom lesom – Király a na severe pohorím Réz,  medzi dvomi horami sa nachádza koryto rieky Sebes- Körös. Mesto sa nachádza na pravom brehu rieky, na severnom okraji povodia, na južnom úpätí  pohoria Réz. Élesd sa nachádza na nadmorskej výške  247,2 metrov. Z hľadiska vodnej siete je súčasťou povodia Sebes-Körös. Mestom prechádza potok Sólyomkő, ktorý na okraji osady vlieva do rieky Körös.

 

Samospráva Sólyomkővár

Rumunsko
417550 Sólyomkővár, ul.  Principala č. 2.

www.primariasinteu.bihor.ro

Kontakt: Lasak Benedek

Email: lasakbenedek@gmail.com

Nachádza sa 20 km severovýchodne od Élesdu a 27 km juhozápadne od Szilágysomlyó v pohorí Réz. Prístup je možný po hlavnej ceste 1H.

 

Samospráva mesta Sarvaš

Maďarsko
5540 Sarvaš, ul Szabadság č.  36.

www.szarvas.hu

Kontakt: Prievaráné Mácsár Eszter

Email: macsareszter@szarvas.eu

Nachádza sa 47 km od mesta Békéscsaba, na brehu mŕtveho ramena Hármas-Körös. Geografický stred Uhorského kráľovstva (historické Maďarsko) sa nachádza na jeho administratívnom území. Po druhej svetovej vojne sa vzdelávanie stalo najdôležitejším faktorom v živote osady, dnes je Szarvas dôležitým školským mestom, jedným z kultúrnych centier župy.