Popis projektu

                

 

Všeobecné ciele projektu DIRCCES:
– zvyšovanie ľudskej bezpečnosti obyvateľstva v cezhraničných oblastiach
– zníženie sociálnych, ekonomických a environmentálnych nákladov na prírodné katastrofy
– identifikácia účinných postupov

Konkrétne vykonávanie nasledujúcich, ako cieľ:
– Sformulovanie komplexného prístupu ku katastrofe s primárnym cieľom chrániť obyvateľstvo v pohraničnej / cieľovej oblasti.
– Vypracovanie širokej škály účinných postupov, ktoré môžu využiť partneri projektu a ďalší aktéri pri cezhraničných katastrofách.

Hlavný cieľ: rozvíjanie predchádzaní rizikám a zvládania katastrof (spolupráca v oblasti predchádzania rizík a zvládania katastrof).

Ďalšie ciele:

  • Zozbieranie osvedčených postupov cezhraničnej spolupráce v oblasti zvládania katastrof, prevencie a jej zvládnutia.
  • Identifikácia prekážok lepšej koordinácie a využívania zdrojov.
  • Navrhované zásahy sa zamerajú na spoločný rozvoj reakcie na katastrofy a schopnosti riadenia katastrof v župách Bihor a Békés. Navrhovaný projekt bude mať širší vplyv na oprávnenú oblasť, pretože zásahy budú spojené s niekoľkými typmi katastrof a rizikami, ktoré môžu brániť rozvoju cezhraničnej oblasti.

 

Tento projekt podporuje prístup, ktorý sa zameriava na účinnú integráciu miestnych orgánov núdzových situácií.

V rámci projektu spolupráce iniciujeme fórum medzi zainteresovanými komunitami, na ktorom sa bude diskutovať o najlepších spôsoboch ochrany cezhraničného obyvateľstva a životného prostredia postihnutých katastrofou, ako aj o opustení a prevencii katastrofy.

 

Hlavné výsledky nášho projektu:
– 3 pohotovostné služby, ktoré dokážu rýchlejšie a účinnejšie reagovať na katastrofy –  a situácie poškodenia,  vďaka dôsledkom projektu vyvinutej  infraštruktúre (vybavenie, vozidlá a nástroje na hasenie požiarov, protipovodňové riadenie, doprava, silné sneženie, iné typy environmentálnych katastrof alebo katastrof spôsobených ľudskou činnosťou)
– Prenos a zdieľanie znalostí je dôležitá úloha, preto na tento účel organizujeme aj informačné dni.
– Vzhľadom na riadenie katastrof, výsledné dokumenty a harmonizované postupy podporia projekt a urýchlia reakcie na núdzové situácie prostredníctvom svojich zosúladených činností.

 

K projektu plánované činnosti  a konečné výsledky sa zameriavajú na:
– spoločný rozvoj kapacity odstránenia  a zvládnutia  katastrof, s cieľom uľahčiť rýchle spoločné akcie
– opatrenia v prípade núdzového stavu, najmä v bezprostrednej blízkosti štátnych hraníc.

Rozpočet projektu: 485.400 EUR
Z rozpočtu ERFA: 399.532,74 EUR
Dátum začiatku projektu: 2019.10.01.
Dátum ukončenia projektu: 2021.03.31.
Dátum ukončenia upraveného projektu: 2021.06.30.